Phải Chia Tay Thôi – Tuấn Hưng| Dunghoangpham Cover

Phải Chia Tay Thôi – Tuấn Hưng| Dunghoangpham Cover

Giờ thì anh ơi ta đã mất nhau rồi…Phải Chia Tay Thôi – Tuấn Hưng| Dunghoangpham Cover

Lời Bài Hát:
Giờ thì anh ơi ta đã mất nhau rồi
Giờ thì anh ơi hai ta phải chia đôi
Mỗi người một nơi chia cắt hai phương trời
Tìm duyên mới
Cũng tại hai ta cố chấp đến như vậy
Duyên mình đã hết chắc kết thúc ở đây
Không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi
Phải chia tay thôi !
Yêu nhau nhiều như thế !
Mà đến lúc phải rơi lệ
Xem nhau là dĩ vãng
Cũng là lúc ta lìa tan
Hôm qua còn say đắm
Mà hôm nay khóc âm thầm
Vượt qua ngàn sóng gió
Mà ta không trân trọng những điều đó …
Giờ thì anh ơi ta đã mất nhau rồi
Giờ thì anh ơi hai ta phải chia đôi
Mỗi người một nơi chia cắt hai phương trời
Tìm duyên mới
Cũng tại hai ta cố chấp đến như vậy
Duyên mình đã hết chắc kết thúc ở đây
Không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi
Phải chia tay thôi!
Yêu nhau nhiều như thế !
Mà đến lúc phải rơi lệ
Xem nhau là dĩ vãng
Cũng là lúc ta lìa tan
Hôm qua còn say đắm
Mà hôm nay khóc âm thầm
Vượt qua ngàn sóng gió
Mà ta không trân những điều đó…
Giờ thì anh ta đã mất nhau rồi
Giờ thì anh ơi hai ta phải chia đôi
Mỗi người một người một nơi chia cắt hai phương trời
Tìm duyên mới
Cũng tại hai ta cố chấp đến như vậy
Duyên mình đã hết chắc kết thúc ở đây
Không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi
Phải chia tay thôi!

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *