Kết Thúc Như Bao Người – Tăng Phúc| Dunghoangpham Cover| ST: Huỳnh Quốc Huy

Kết Thúc Như Bao Người – Tăng Phúc| Dunghoangpham Cover| ST: Huỳnh Quốc Huy

Kết Thúc Như Bao Người – Tăng Phúc| Dunghoangpham Cover| ST: Huỳnh Quốc Huy

Cuối cùng thì người cũng đi rồi
Chấm dứt những ngày vui
Một lời xin lỗi xem như hết rồi
Những tháng năm đã qua
Những ước mơ chung của chúng ta
Đành nhường lại người sau thiết tha
Cuối cùng thì mình cũng xa rồi
Mình kết thúc như bao người
Lời chia tay còn chưa kịp nói
Hứa sẽ bên nhau mà
Hứa sẽ yêu nhau mà
Hứa mình sẽ không quên lời hứa
Yêu là dại lắm
Yêu là khờ lắm
Yêu là khóc âm thầm
Tự lừa mình sẽ không sao mà
Đặt cược niềm tin vào người ta
Yêu là dại lắm
Yêu là khờ lắm
Yêu là mong manh lắm
Biết sai rồi, đến khi biết sai rồi
Thì trái tim đã tan nát rã rời
Cuối cùng thì người cũng xa rồi
Mình kết thúc như bao người
Lời chia tay còn chưa kịp nói
Hứa sẽ yêu nhau mà
Hứa sẽ bên nhau mà
Hứa mình sẽ không quên lời hứa
Yêu là dại lắm
Yêu là khờ lắm
Yêu là khóc âm thầm
Tự lừa mình sẽ không sao mà
Đặt cược niềm tin vào người ta
Yêu là dại lắm
Yêu là khờ lắm
Yêu là mong manh lắm
Biết sai rồi, đến khi biết sai rồi
Thì trái tim đã tan nát rã rời
Yêu là dại lắm
Yêu là khờ lắm
Yêu là khóc âm thầm
Tự lừa mình sẽ không sao mà
Đặt cược niềm tin vào người ta
Yêu là dại lắm
Yêu là khờ lắm
Yêu là mong manh lắm
Biết sai rồi, đến khi biết sai rồi
Thì trái tim đã tan nát rã rời
Biết sai rồi, đến khi biết sai rồi
Thì trái tim đã tan nát rã rời

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *