Trang Blog

iPhone 15 Plus: Có những màu nào?

iPhone 15 Plus: Có những màu nào?

iPhone 15 Plus là một trong bốn phiên bản iPhone mới được Apple giới thiệu tại sự kiện Wonderlust vừa qua. Ngoài việc cập nhật…