Danh mục: Giải Trí

Danh mục: Giải Trí

Anh đã quen với cô đơn Soobin

Anh đã quen với cô đơn Soobin

Lời hát: Anh đã quen với cô đơn – Soobin Anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhàỞ một nơi chỉ có đôi…