Lời bài hát Anh không muốn bất công với em – Ưng Hoàng Phúc x Phạm Quỳnh Anh x Thu Thủy

Lời bài hát Anh không muốn bất công với em – Ưng Hoàng Phúc x Phạm Quỳnh Anh x Thu Thủy

Lời bài hát Anh không muốn bất công với em – Ưng Hoàng Phúc x Phạm Quỳnh Anh x Thu Thủy

Điều em không muốn
Nay cũng đã đến
Vào một đêm lặng thinh
Chính anh cũng đã nói
Chúng ta chia tay
đau lòng quá đi
Cho dù biết trước
Em đây vẫn cảm thấy
Sao thật bất ngờ
Ngày xưa anh
Nói với bao
Người con gái
Rằng anh yêu một ai
Chỉ có một mà thôi đó
Mà đến chính em
Lại được chính những
Lời nói đó
Làm ngất ngây
Nhưng anh lại
đi nói nữa với
Những người sau
Thật không muốn đâu em ơi
Vì tình đã hết anh sao đây
Chẳng lẽ nói
Anh yêu em vậy sao
Vậy thì sẽ thật là
Thật bất công với em
Khi anh không yêu
Nhưng lại nói
Anh đây rất yêu em
Anh muốn anh yêu em
Rồi anh chán anh chia tay
Tình yêu với anh
Mong manh vậy sao
Đừng trách móc làm gì
Vì với anh cũng buồn
Khi anh không yêu
Trọn vẹn với ai kia
Anh đã chọn lựa rồi
Tình chia đôi
Chẳng ai là không xót
Lòng em đau thì anh
Cũng không được vui sướng
Đành chấp nhận
Em đừng trách cứ
đến lúc cũng phải nói ra
Câu chia tay rồi
Yêu người sau
Thật không muốn đâu em ơi
Vì tình đã hết anh sao đây
Chẳng lẽ nói
Anh yêu em vậy sao
Vậy thì sẽ thật là
Thật bất công với em
Khi anh không yêu
Nhưng lại nói
Anh đây rất yêu em
Anh muốn anh yêu em
Rồi anh chán anh chia tay
Tình yêu với anh
Mong manh vậy sao
Đừng trách móc làm gì
Vì với anh cũng buồn
Khi anh không yêu
Trọn vẹn với ai kia
Anh đã chọn lựa rồi
Tình chia đôi
Chẳng ai là không xót
Lòng em đau thì anh
Cũng không được vui sướng
Đành chấp nhận
Em đừng trách cứ
đến lúc cũng phải nói ra
Câu chia tay rồi
Yêu người sau
Thật không muốn đâu em ơi
Vì tình đã hết anh sao đây
Chẳng lẽ nói
Anh yêu em vậy sao
Vậy thì sẽ thật là
Thật bất công với em
Khi anh không yêu
Nhưng lại nói
Anh đây rất yêu em
Anh muốn anh yêu em
Rồi anh chán anh chia tay
Tình yêu với anh
Mong manh vậy sao
Đừng trách móc làm gì
Vì với anh cũng buồn
Khi anh không yêu
Trọn vẹn với ai kia
Anh đã chọn lựa rồi
Tình đã hết trước sau gì
Anh cũng bước
Thôi thì cứ sang ngang
đời ai nấy giữ
Oh oh
Em không trách anh thêm
Vì em cũng biết
Rằng anh đau lòng
Khi anh bước đi
Thật không muốn đâu em ơi
Vì tình đã hết anh sao đây
Chẳng lẽ nói
Anh yêu em vậy sao
Vậy thì sẽ thật là
Thật bất công với em
Khi anh không yêu
Nhưng lại nói
Anh đây rất yêu em
Anh muốn anh yêu em
Rồi anh chán anh chia tay
Tình yêu với anh
Mong manh vậy sao
Đừng trách móc làm gì
Vì với anh cũng buồn
Khi anh không yêu
Trọn vẹn với ai kia
Anh đã chọn lựa rồi
Khi anh không yêu
Anh không thể nói
Anh đây rất yêu em

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *