Lời bài hát Chiếc Khăn Piêu – Tùng Dương

Lời bài hát Chiếc Khăn Piêu – Tùng Dương

Lời bài hát Chiếc Khăn Piêu – Tùng Dương

Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người
Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng
Có một nàng ở trong rừng
Tìm trong rừng
Kiếm trong rừng
Chiếc khăn piêu
Chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng
Theo gió cuốn bay về đâu
Chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng
Theo gió cuốn bay về đây
Vương trên cây
Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này
Thôi này đừng tìm trong rừng
Lạc trong rừng
Nát hoa rừng
Khăn Piêu đây
Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau
Chiếc khăn đây làm mối nối duyên nhau
Thời tôi chờ
Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người
Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người
Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng
Có một nàng ở trong rừng
Tìm trong rừng
Kiếm trong rừng
Chiếc khăn piêu
Chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng
Theo gió cuốn bay về đâu
Chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng
Theo gió cuốn bay về đây
Vương trên cây
Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này
Thôi này đừng tìm trong rừng
Lạc trong rừng
Nát hoa rừng
Khăn piêu đây
Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau
Chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau
Thời tôi chờ
Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người
Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người
Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người
Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người
Tiếng tôi vang rừng núi…
Cùng gió…
Đợi người

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *