Dịch vụ tài chính

Dịch vụ tài chính

Thành tựu của tất cả nền kinh tế hiện đại chính là kết quả mà trong số đó, có sự đóng góp rất to lớn của dịch vụ tài chính. Chúng ta hiện “chung sống” và “dựa dẫm” vào việc dịch vụ tài chính thường xuyên. Tuy nhiên việc, hậu quả trong của cuộc khủng hoảng toàn cầu, người ta hiện bắt đầu nhìn nhận lại và kêu gọi lại việc nên quản lý chặt chẽ hơn các công ty dịch vụ tài chính.

Dịch vụ tài chính là gì ?

Financial Services hay còn gọi dịch vụ tài chính, hiểu một cách đơn giản hơn nhất, đó chính là một thuật ngữ để sử dụng chỉ hệ thống các công ty dịch vụ kinh tế cung cấp bởi các thị trường tài chính. Nói cách khác, các hoạt động dịch vụ tài chính có mối liên kết rất chặt chẽ đến quá trình sử dụng vốn, lưu chuyển loại tiền tệ trong nền kinh tế.

Thuật ngữ này cũng đôi khi cũng được sử dụng để gọi các tên tổ chức cung cấp những giải pháp về vấn đề tài chính, tiền đề, đầu tư. Chẳng hạn như là: ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và các công ty chứng khoán, các công ty bảo hiểm hoặc công ty tín dụng,…

Khái niệm về dịch vụ tài chính cũng có thể được hiểu là: Một sản phẩm hoặc dịch vụ bất kỳ mang bản chất về tài chính và là lĩnh vực đang được điều chỉnh, thảo luận bởi một biện pháp cho cơ quan của Nhà nước hoặc là một bên duy trì thực hiện quyền giám sát và quản lý.

dich vu tai chinh 1

Tại sao dịch vụ tài chính lại quan trọng trong nền kinh tế?

Như vậy, chúng ta nói đến dịch vụ tài chính, thường chúng ta sẽ đề cập đến các công cụ về tài chính, sản phẩm về tài chính và dịch vụ tài chính. Trong các công cụ về tài chính, chúng ta thường bắt gặp thư tín dụng, séc, tín phiếu, kỳ phiếu,… 

Trong các sản phẩm về tài chính, chúng ta bắt gặp các quỹ tương hỗ rất  khác nhau để mở rộng và phát triển về cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó, còn có các sản phẩm dịch vụ thân quen như: Thẻ tín dụng, thẻ thanh toán hay thẻ ghi nợ,.. Trong các dịch vụ, chúng ta thường bắt gặp các thuê mua tài chính, bao thanh toán,…

Sự xuất hiện của các công ty  dịch vụ tài chính đã cho phép một quốc gia cải thiện được tiềm lực kinh tế của mình. Thông qua đó, hiện tất cả các lĩnh vực có tác động rất lớn đến việc tăng trưởng nền kinh tế được sản xuất nhiều hơn.

Tăng trưởng kinh tế mang lại rất nhiều lợi ích, điều này phản ánh được sự thịnh vượng xã hội và việc thu nhập cá nhân ở mức cao hơn, thỏa mãn người dùng các nhu cầu sinh hoạt lớn hơn.

 Ở đây, dịch vụ tài chính cũng cho phép một cá nhân có thể thông qua các quá trình thuê mua để có được các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng khác nhau. Quá trình này cũng bao gồm rất nhiều tổ chức tài chính thu được nhiều lợi nhuận. Sự hiện diện của dịch vụ tài chính trở thành nhân tố thúc đẩy về sản xuất, đầu tư, tiết kiệm,…

dich vu tai chinh 2

>> Xem thêm về Hỗ Trợ Tài Chính tại đây nhé

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *