Có chút bối rối
Chạm tay anh rồi
Vì anh đang
Mơ giấc dịu dàng
Có chút tan vỡ
Chạm môi anh rồi
Vì em yêu
Chỉ yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ
Làn môi nhẹ nhàng
Khi em
Yên say trong giấc
Có chút yêu dấu
Chỉ là mơ mộng thôi
Vì anh
Luôn mong được có em
Người nói yêu anh đi
Người nói thương anh đi
Để cho con tim này
đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi
để cho tình
Trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có
Tình yêu giấu kín
Cùng thương nhớ cho em
Người nói yêu anh đi
Người nói thương anh đi
Để cho con tim này
đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi
để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có
Tình yêu giấu kín
Cùng thương nhớ
Cho em
Có chút bối rối
Chạm tay anh rồi
Vì anh
đang mơ giấc dịu dàng
Có chút tan vỡ
Chạm môi anh rồi
Vì em yêu
Chỉ yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ
Làn môi nhẹ nhàng
Khi em
Yên say trong giấc
Có chút yêu dấu
Chỉ là mơ mộng thôi
Vì anh
Luôn mong được có em
Người nói yêu anh đi
Người nói thương anh đi
Để cho con tim này
đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi
để cho tình
Trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có
Tình yêu giấu kín
Cùng thương nhớ
Cho em
Người nói yêu anh đi
Người nói thương anh đi
Để cho con tim này
đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi
để cho tình
Trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có
Tình yêu giấu kín
Cùng thương nhớ
Cho em
Có chút bối rối
Có chút tan vỡ
Có chút thương nhớ
Tình anh
Người hỡi đến bên anh này
Nói yêu mình anh thôi
Để cho lòng anh
Thôi nhớ mong

NEW