Ngồi nhìn xa xôi một mình trong bóng tối
Chỉ một mình tôi lạnh lùng co ro buốt
Bỗng nước mắt rơi nhẹ đắng khoé môi
Rồi một ngày nữa lại trôi
Ngồi tìm ai đây giật mình anh chưa biết
Mình tìm ai đây
Rồi vội vàng gom lấy chút ít bóng đêm
Tìm phút ấm êm
Một ngày đong đếm tìm ai
Chợt về giữa sương mờ
Loay hoay anh ngỡ như đang mơ em
Ngày nào vẫn hoang sơ
Ai biết cứ mong chờ (ai biết cứ mong chờ)
Rồi khi bóng đêm tàn
Hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần
Khi anh lang thang một mình bơ vơ
Tìm nỗi nhớ mơ hồ
Ngồi nhìn xa xôi một mình trong bóng tối
Chỉ một mình tôi lạnh lùng co ro buốt
Bỗng nước mắt rơi nhẹ đắng khoé môi
Rồi một ngày nữa lại trôi
Ngồi tìm ai đây (tìm ai đây)
Giật mình anh chưa biết
Mình tìm ai đây (đi tìm ai đấy)
Rồi vội vàng gom lấy chút ít bóng đêm
Tìm phút ấm êm
Một ngày đong đếm tìm ai
Chợt về giữa sương mờ
Loay hoay anh ngỡ như đang mơ em
Ngày nào vẫn hoang sơ
Ai biết cứ mong chờ (ai biết cứ mong chờ)
Rồi khi bóng đêm tàn
Hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần
Khi anh lang thang một mình bơ vơ
Tìm nỗi nhớ
Giữa sương mờ
Loay hoay anh ngỡ như đang mơ em
Ngày nào vẫn hoang sơ
Ai biết cứ mong chờ (ai không biết cứ mong chờ)
Rồi khi bóng đêm tàn
Hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần (và chỉ là giấc mơ)
Khi anh lang thang một mình bơ vơ
Tìm nỗi nhớ mơ hồ
Lang thang một mình bơ vơ tìm nỗi nhớ mơ hồ

NEW