Lời bài hát Tổ Quốc Trong Tim

Lời bài hát Tổ Quốc Trong Tim

Lời bài hát Tổ Quốc Trong Tim

ừm ưm ứm ưm ừm ưm ưm ưm ứm ứm ưm ưm ừm.
ờ ơ ớ ơ ờ ơ ớ ơ ớ ờ ơ ơ ớ ớ ơ ơ.
Ngàn trùng sóng, bạt ngàn trùng khơi xa, thềm lục địa của cha ông để lại.
Trập trùng núi, ghềnh gập ghềnh sông, mẹ Việt Nam ta yêu dấu.
Chúng con đi với tự hào truyền thống, nòi giống rồng tiên, người lính của Bác Hồ. Việt Nam ơi, Tổ quốc kính yêu khắc trong tim trên đường hành quân.
ừm ứm ưm ừm ưm ừm ứm ưm ừm ưm
à á a à a à á a a à a
Quyết giữ vững độc lập, quyết giữ vững biển trời của cha ông ngàn năm.
Quyết giữ vững chủ quyền, quyết giữ vững biển đảo, Việt Nam ơi Việt Nam.
Giữ vững hòa bình, đất nước giàu mạnh vì tương lai Tổ quốc.
Súng chắc không sờn lòng, trái tim dâng mẹ hiền, Việt Nam ơi Việt Nam.
ừm ưm ứm ưm ừm ưm ưm ưm ứm ứm ưm ưm ừm.
ờ ơ ớ ơ ờ ơ ớ ơ ớ ờ ơ ơ ớ ớ ơ ơ.
Trùng trùng bước, trùng trùng đoàn quân đi vì độc lập tự do ta không sờn lòng. Lời của Bác vọng về từ năm xưa, mẹ Việt Nam ta yêu dấu.
Chúng con đi với tự hào truyền thống, nòi giống rồng tiên, người lính của Bác Hồ. Việt Nam ơi, Tổ quốc kính yêu khắc trong tim trên đường hành quân.
Quyết giữ vững độc lập, quyết giữ vững biển trời của cha ông ngàn năm.
Quyết giữ vững lời thề, chiến đấu dâng mẹ hiền, Việt Nam ơi Việt Nam.
Chiến đấu cho hòa bình, chiến đấu cho giàu mạnh vì tương lai Tổ quốc.
Súng chắc không sờn lòng, trái tim dâng mẹ hiền, Việt Nam ơi Việt Nam.
Súng chắc không sờn lòng, trái tim dâng mẹ hiền, Việt Nam ơi Việt Nam.
Súng chắc không sờn lòng, trái tim dâng mẹ hiền, Việt Nam vinh quang.

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *