Tình Yêu như trái đắng ngọt
Tình Yêu trong những nỗi buồn
Ngậm trên môi cay đắng
Mùa thu trên bao lối vế
Tình yêu như chiếc lá vàng
Rơi vào miền quên lãng
Tình yêu như cuồng giông, như bão tố
Rồi bỗng chốc tan vào vùng quá khứ
Tình yêu như giòng sông trôi về đâu
Nào ai biết chăng lòng ai?
Tình yêu trái đắng trái đắng
Cuộc tình trống vắng, trống vắng
Một lần đã xé nát tan trong đời
Tình yêu đã lỡ đã lỡ
Ðể mình ta nghe bơ vơ
Trong đêm cơn mê dài nỗi nhớ
Tình yêu trái đắng trái đắng
Ngậm ngùi tiếc nhớ tiếc nhớ
Ðể người quay lưng quay lưng
Cuộc tình lỡ
Ngày mai nếu có tiếc nhớ
Tìm lại nhau trong cơn mơ
Cho quên đi trái đắng tình yêu
Ha ha ha
(Ha ha ha ha)
(Chu, chu ru ru chu)
(Chu ru ru ta ha ha ha)
(Ha ha ha ha)
Tình yêu như cuồng giông, như bão tố
Rồi bỗng chốc tan vào vùng quá khứ
Tình yêu như giòng sông trôi về đâu
Nào ai biết chăng lòng ai?
Tình yêu trái đắng trái đắng
Cuộc tình trống vắng, trống vắng
Một lần đã xé nát tan trong đời
Tình yêu đã lỡ đã lỡ
Ðể mình ta nghe bơ vơ
Trong đêm cơn mê dài nỗi nhớ
Tình yêu trái đắng trái đắng
Ngậm ngùi tiếc nhớ tiếc nhớ
Ðể người quay lưng quay lưng
Cuộc tình lỡ
Ngày mai nếu có tiếc nhớ
Tìm lại nhau trong cơn mơ
Cho quên đi trái đắng tình yêu
Ha ha ha
(Ha ha ha ha)
(Chu, chu ru ru chu)
(Chu ru ru ta ha ha ha)
(Ha ha ha ha)

NEW