Người ta thường nói khi yêu con tim mù lòa
Chỉ yêu, chỉ sống cho riêng mình
Người ta thường nói khi yêu ai, yêu thật thà
Dù yêu là biết không đường về
Và khi đã biết yêu là đã biết hy vọng
Dù lời tình đầu chưa dám nói
Dòng thư tình viết ra sao vẫn cứ e ngại
Đêm đêm nhớ thương, đêm đêm khát khao

Chorus:
Do you want me, baby? Do you love me, baby?
Do you want me, baby?
Do you want me? Do you want me?
Do you love me, baby ?
Do you want me, baby? Do you want me, baby ?

Trong tim anh chỉ có riêng mình em
Do you want me, baby? Do you want me, baby?
I want to tell you, baby
Do you love me, baby? Do you love me, baby?
My love is true, oh baby
Do you want me, baby? Do you want me, baby?
Tình yêu anh chỉ cho riêng mình em
Oh eh oh eh oh eh oh
Con tim thở than cũng vì em
Oh eh oh eh oh eh oh
Con tim mù lòa cũng vì em

Và em đã biết yêu là đã biết hy vọng
Dù lời tình đâu chưa dám nói
Dòng thư tình viết ra sao vẫn cứ e ngại
Đêm đêm nhớ thương, đêm đêm khát khao …

NEW