Lời Bài Hát Nỗi Buồn Chim Sáo

Lời Bài Hát Nỗi Buồn Chim Sáo
Chiều nào con sáo thương ai bay qua bến sông đi tìm
Để rồi con sáo bơ vơ bơ vơ tiếc thương nỗi niềm
Sáo kia xa bầy còn mong tìm gặp lại nhau
Cớ sao qua cầu rồi không về lại người ơi
Ngoài đồng cây lúa chết khô (a í a)
Con sáo bay lẻ bạn bên trời (a í a)
Kêu tiếng kêu ơi hỡi
Ơi hỡi ơi bạn lòng ơi (a í a)
Bạn lòng xa cách mấy sông
Mà cớ sao vẫn không quay lại
Để trái tim khô này buồn thêm
Khát tiếng mưa ngày đêm
Giờ thì cây lúa đã xanh (a í a)
Con sáo xưa trở lại sân đình (a í a)
Con sáo bay một mình
Kêu hỡi ơi bạn tình ơi (a í a)
Còn gì đâu để nhớ thương
Vì tiếng kêu tiếng kêu không trọn
Để những khi âm thầm lặng quên
Những nỗi đau buồn tênh
Chiều nào con sáo thương ai bay qua bên sông đi tìm
Để rồi con sáo bơ vơ bơ vơ tiếc thương nỗi niềm
Sáo kia xa bầy còn mong tìm gặp lại nhau
Cớ sao qua cầu rồi không về lại người ơi
Buồn lòng tôi hát câu dân ca xưa thương ai qua cầu
Buồn lòng tôi hát câu dân ca xưa để vơi nỗi sầu
Mấy ai qua cầu mà quay về được người ơi
Mấy ai qua cầu còn mong về được người ơi
Giờ thì cây lúa đã xanh (a í a)
Con sáo xưa trở lại sân đình (a í a)
Con sáo bay một mình
Kêu hỡi ơi bạn tình ơi (a í a)
Còn gì đâu để nhớ thương
Vì tiếng kêu tiếng kêu không trọn
Để những khi âm thầm lặng quên
Những nỗi đau buồn tênh
Chiều nào con sáo thương ai bay qua bên sông đi tìm
Để rồi con sáo bơ vơ bơ vơ tiếc thương nỗi niềm
Sáo kia xa bầy còn mong tìm gặp lại nhau
Cớ sao qua cầu rồi không về lại người ơi
Buồn lòng tôi hát câu dân ca xưa thương ai qua cầu
Buồn lòng tôi hát câu dân ca xưa để vơi nỗi sầu
Mấy ai qua cầu mà quay về được người ơi
Mấy ai qua cầu còn mong về được người ơi
Mai ta đi xa câu hát này xin gửi cho em
Mai ta đi xa câu hát này xin gửi cho em
Chiều nào con sáo thương ai bay qua bên sông đi tìm
Để rồi con sáo bơ vơ bơ vơ tiếc thương nỗi niềm
Sáo kia xa bầy còn mong tìm gặp lại nhau
Cớ sao qua cầu rồi không về lại người ơi
Mấy ai qua cầu mà quay về được người ơi
Mấy ai qua cầu còn mong về người ơi

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *