Lời bài hát KHÚC HÁT MỪNG SINH NHẬT – PHAN ĐINH TÙNG

Lời bài hát KHÚC HÁT MỪNG SINH NHẬT – PHAN ĐINH TÙNG

Lời bài hát KHÚC HÁT MỪNG SINH NHẬT – PHAN ĐINH TÙNG

Lyrics
Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây.
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhât.
Một hai ba ta cùng thổi tắt nến, happy birthday, happy birthday to you.
On this day, altogether we’ll be.
And we’ll all sing for your birthday.
One, two, three, we blow out the candles.
Happy birthday, happy birhtday to you

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *