Lời Bài Hát Đành Thôi Quên Lãng

Lời Bài Hát Đành Thôi Quên Lãng
Trên trời cao có muôn vì sao,
Lung linh tìm nhau giữa không gian mong ngày sau
Sao yêu thương tựa như hơi sương giữa đêm trường .
Mơ ngày xưa có em và anh,
Bâng khuâng hạt mưa phút bên
Nhau sao mỏng manh
…Tay trong tay mà
Nghe đôi mi dâng lệ cay …
Tìm trong nhân thế có mấy người
Sống yên vui duyên đầu,
Cũng đành phải xa tình thêm sầu.
Tìm trong nhân thế có nỗi buồn
Phải chia đôi câu thề,
Con tim xin đừng ngủ mê …
Đành thôi quên lãng hỡi
Bóng hình đã thôi không chung tình,
Cúi đầu bước đi còn riêng mình …
Đành thôi quên lãng với phím đàn,
Cánh chim xa mây ngàn,
Dỗi hờn bước xưa tình chứa chan…
Trên trời cao có muôn vì sao,
Lung linh tìm nhau giữa không gian mong ngày sau
Sao yêu thương tựa như hơi sương giữa đêm trường .
Mơ ngày xưa có em và anh,
Bâng khuâng hạt mưa phút bên
Nhau sao mỏng manh
…Tay trong tay mà
Nghe đôi mi dâng lệ cay …
Tìm trong nhân thế có mấy người
Sống yên vui duyên đầu,
Cũng đành phải xa tình thêm sầu.
Tìm trong nhân thế có nỗi buồn
Phải chia đôi câu thề,
Con tim xin đừng ngủ mê …
Đành thôi quên lãng hỡi
Bóng hình đã thôi không chung tình,
Cúi đầu bước đi còn riêng mình …
Đành thôi quên lãng với phím đàn,
Cánh chim xa mây ngàn,
Dỗi hờn bước xưa tình chứa chan…

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *