Lu’c biê’t anh đã đê’n sau một ngươ’i
Mơ’i biê’t duyên sô’ tra’i ngang như vậy rô’i
Biê’t kê’t thu’c sẽ không thể co’ nụ cươ’i
Va’ ngươ’i đau chỉ co’ anh ma’ thôi
Từng ngày em bước chẳng cùng anh có vui không người
Sống ở bên ai người đó có cho em nụ cười
Còn anh không em nào vui giờ chỉ còn biết trách ông trời
Tại sao không cho ta gặp nhau sớm hơn.
Mặt dù anh biết chẳng là ai của em trong đời
Vẫn muốn quan tâm và sẽ dõi theo em từng ngày
Phải chi em đang là anh mới biết anh khổ tâm thế nào
Khi yêu một người mà không được nói ra cũng không thể dừng lại

NEW