Lời Bài Hát Cố Xa Nhau – Thắng

Lời Bài Hát Cố Xa Nhau – Thắng

Lời Bài Hát Cố Xa Nhau – Thắng

Đừng nói về hôm nay
Đừng nói về sau này
Khi lang thang ở góc công viên
Anh thấy bàn tay em là chất thôi miên
Và anh có
14 nghìn trong tay
Là có đủ không đây
Cho bao nhiêu ngày tháng u mê sợ hãi về
Thông gia và bánh phu thê
Và như thế
Chợt nhận thấy
Rằng luôn có cái gì giữa hai ta
Không muốn nói ra
Mà cũng khó câm lặng
Để em nói bạn bè thì có sao đâu
Mà anh thấy
Điều gì đấy
Một cảm giác đau quặn mỗi khi xa
Anh cố tránh ra
Mà cứ níu chân lại
Để anh cứ xã giao thì có sao đâu
Mà cớ sao ta phải cố xa nhau thế này
Nhiễu động không gian
Thắt chặt dây an toàn
Trong khi khoang hành khách đang rung
Anh thấy quả tim anh thì cũng đang rung
Nhưng cuối cùng
Chất đầy vali
Bắt mình ra đi
Đêm trăng thanh một chén sake mong ngóng về
Trao ta vài kiếp đa thê
Và như thế
Chợt nhận thấy
Rằng luôn có cái gì giữa hai ta
Không muốn nói ra
Mà cũng khó câm lặng
Để em nói bạn bè thì có sao đâu
Mà anh thấy
Điều gì đấy
Một cảm giác đau quặn mỗi khi xa
Anh cố tránh ra
Mà cứ níu chân lại
Để anh cứ xã giao thì có sao đâu
Mà cớ sao ta phải cố xa nhau
Em cứ bạn bè thì cũng sao đâu
Mà cớ sao ta phải cố xa nhau
Anh cứ xã giao thì có sao đâu
Mà cớ sao ta phải cố xa nhau
Em nói bạn bè thì có sao đâu
Mà cớ sao ta phải cố xa nhau
Thế này
Đừng nói về hôm nay

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *