Hey yo what’s up Huỳnh James
Cho họ ghét đi em
Reggae Việt Nam
Một mình trong đêm không phải ai cô đơn (eh)
Ta đêm nay cứ say ta quên hết sự đời (oh)
Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu gièm pha (gièm pha)
Tâm ta vẫn yên vui không ganh đua cuộc đời (oh)
Cho họ ghét đi em cho họ ghét đi em (đi em)
Tâm ta vẫn yên vui không ganh đua cuộc đời (oh)
Lang thang bước trong đêm lang thang bước trong đêm (oh)
Cô đơn và nỗi đau nó cũng chẳng là gì
Tâm anh vẫn luôn phải tĩnh ở giữa dòng đời đầy vạn thính
Nhưng đẹp trai là phải tỉnh chứ không yêu ma nó bất kính
Mới sáng sớm anh bước ra ngõ anh đạp cứt chó thật quá nhọ
Đời của anh giống như chữ o anh hơi sống khác hơn là bọn họ
Chắc vì thế ông già em khó ông không cho quen như vậy mới chó
Tập làm quen với những điều đó cuộc sống là chó còn ta là mèo
Vì thực tế nó là con mèo thì người thiên hạ họ gọi là chó
Nghe tới đây nó hơi khó khó không biết khi nào mới được tự do ey
Một mình trong đêm không phải ai cô đơn (eh)
Ta đêm nay cứ say ta quên hết sự đời (oh)
Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu gièm pha (gièm pha)
Tâm ta vẫn yên vui không ganh đua cuộc đời (oh)
Cho họ ghét đi em cho họ ghét đi em (đi em)
Tâm ta vẫn yên vui không ganh đua cuộc đời (oh)
Lang thang bước trong đêm lang thang bước trong đêm (oh)
Cô đơn và nỗi đau nó cũng chẳng là gì (eh)
Ê cuộc đời này thiệt là đẹp nhiều lúc nó đẹp còn hơn ăn dép
Nên giờ đây anh chọn sống khép vẫn phải ra nếp chứ không sao chép
Anh đã nói bao nhiêu lần dòng nhạc của anh là nhạc hòa bình
Em cũng nghe khi chill cần thì em cũng biết là bài nhạc tình
Anh yêu cây yêu cỏ yêu núi yêu rừng và yêu em
Cũng như con gái như em em thích ăn hàng và ăn kem
Người trong thiên hạ họ đồn anh đây đa tình và lãng tử
Văn võ song toàn anh đầy đủ hết truyền kíp của Thủy Hử
Tiền thân của anh là thần tiên miệng đời họ gọi anh thằng điên
Nhưng không sao hết anh vẫn mĩm cười nhẹ nhàng lòng an nhiên
Một mình trong đêm không phải ai cô đơn (eh)
Ta đêm nay cứ say ta quên hết sự đời (oh)
Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu gièm pha (gièm pha)
Tâm ta vẫn yên vui không ganh đua cuộc đời (oh)
Cho họ ghét đi em cho họ ghét đi em (đi em)
Tâm ta vẫn yên vui không ganh đua cuộc đời (oh)
Lang thang bước trong đêm lang thang bước trong đêm (oh)
Cô đơn và nỗi đau nó cũng chẳng là gì (eh)
Một mình trong đêm không phải ai cô đơn (ey)
Ta đêm nay cứ say ta quên hết sự đời (ey)
Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu gièm pha (ta cứ say ta cứ say)
Tâm ta vẫn yên vui không ganh đua cuộc đời (say đi em say đi em)
Cho họ ghét đi em cho họ ghét đi em
Tâm ta vẫn yên vui không ganh đua cuộc đời (ghét đi em ghét đi em)
Chu a chu a chu a chu a (ghét đi em ghét đi em)
Chu a chu a chu a chu a (ghét đi em ghét đi em)

NEW