Lời bài hát Chín Tháng Mười Ngày – Bé Khánh An

Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau
Nơi khô còn nằm, chỗ ướt mẹ lăn
Bao tháng ngày nuôi con vất vả
Cả cuộc đời dầm nắng phơi sương
Thân hao gầy nhìn mẹ xót thương

Nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi
Mong con nên người lòng mẹ được vơi
Xin ông trời ban cho phước lành
Con dại khờ được lớn khôn nhanh
Thân héo mòn lòng mẹ thương con

ĐK: Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển hồ lai láng ớ
Con nuôi mẹ mà kể tháng kể ngày, hò hò ơi hò
Người ơi, đời bể dâu ôi cuộc đời bể dâu
Tóc pha màu, mẹ hiền còn đâu

Báo hiếu chưa tròn, cha mẹ còn đâu
Bao đêm âu sầu nhỏ lệ con tim
Con hối hận giờ quá muộn màng
Suốt cuộc đời sám hối ăn năn
Biết bao giờ gặp lại mẹ yêu

NEW