Đại Kiếm Khách Vô Tình Một Mình Hạ Gục 5 Cao Thủ Mạnh Nhất Giới Võ Lâm │Thời Kỳ Phiến Loạn

Đại Kiếm Khách Vô Tình Một Mình Hạ Gục 5 Cao Thủ Mạnh Nhất Giới Võ Lâm │Thời Kỳ Phiến Loạn

Đại Kiếm Khách Vô Tình Một Mình Hạ Gục 5 Cao Thủ Mạnh Nhất Giới Võ Lâm │Thời Kỳ Phiến Loạn
Tên Phim: Thời Kỳ Phiến Loạn
Một nhân vật dùng kiếm đệ nhất Joseon và một kẻ nghịch tặc chỉ trông chờ làm phản vua Joseon. Trận chiến không thể tránh khỏi đã chính thức nổ ra! Năm 1728, vua Yeong Jo năm thứ 4. Từ chức Tư chính của Nội cấm vệ bị giáng chức xuống thành Bổ tốt của Nghĩa cấm phủ chính là đệ nhất kiếm thủ ở Joseon Kim Ho (Jung Hae In) đã biết được sự việc tên phản nghịch Lee In Jwa (Kim Ji Hoon) cùng với các võ sĩ của Ngự doanh sảnh nước láng giềng, những kẻ muốn lật đổ ngai vua bàn tính việc mưu phản. Tuy nhiên, bên trong cung điện lại đầy rẫy những gian thần, Kim Ho đã quyết định một mình đối mặt với lũ phản nghịch ấy và ra sức bảo vệ nhà vua…. Cuộc chạm trán cuối cùng trong lịch sự nhưng không được ghi chép lại cứ như vậy mà nổ ra! Đại Kiếm Khách Vô Tình Một Mình Hạ Gục 5 Cao Thủ Mạnh Nhất Giới Võ Lâm.

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *