Tân Bao Thanh Thiên Tập 27 | KỲ ÁN THÔNG PHÁN KIẾP

Tân Bao Thanh Thiên Tập 27 | KỲ ÁN THÔNG PHÁN KIẾP

Tân Bao Thanh Thiên Tập 27 | KỲ ÁN THÔNG PHÁN KIẾP
Thông Phán Kiếp – Thông Phán là chức quan thời Bắc Tống hoàng đế cử đến Tri Châu để khảo sát và giám đốc nơi này. Ngang hàng với Thông Phán chỉ có quan giám châu. Những người Thông phán được triều đình phái tới Đặng Châu nhậm chức điều bị sát hại. Tân Đặng châu thông phán Đường Chân là học trò của Bao Chửng. Cha của anh Đường Kỳ vốn là giám sát ngự vĩ cũng là đồng nghiệp của Bao Chửng. Nên Đường Chân được Bao Chửng thương yêu và hạ lệnh cho Triển Chiêu cùng anh tới Đặng Châu, Tri châu phú thương Lý Khôn cấu kết với quan thương làm nhiều chuyện tham ô phi pháp. Bao Chửng cùng mọi người còn điều tra được Lý Khôn lấy Tứ Hải tiền trang che mắt thiên hạ. Thật ra họ đang làm tiền đồng giả. Biết sự việc sắp bại lộ. Lý Khôn sai thuộc hạ trong giới giang hồ của mình hãm hại Đường Chân và Bao Chửng. May được Triển Chiêu cảnh giác hóa giải được mọi thủ đoạn đen tối của chúng. Phá được vụ án làm tổn hại đến tài chính của triều đình.

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *