Về trông sóng lúa mênh mông
Hẹn những mùa vàng bội thu
Bạc Liêu miền đất phương Nam
Sáng ngời tình yêu thuỷ chung
Chất ngất trong ta
Tấm lòng ai thiết tha mong đợi
Tiếng ca mơ màng
Theo cung đàn dạ cổ hoài lang
Từ là từ phủ tướng ơ
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin bạn
Năm ơ canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau ý a
Ôi tiếng ca chứa đựng nghĩa tình phương Nam
Ôi tiếng ca gói trọn tấm lòng thuỷ chung
Buổi ấy ra đi tưởng ngàn năm lẻ đôi én nhạn
Hôm nay quay về xin cùng nhau nối câu sum vầy
Về trông sóng lúa mênh mông
Hẹn những mùa vàng bội thu
Bạc Liêu miền đất phương Nam
Sáng ngời tình yêu thuỷ chung
Chất ngất trong ta
Tấm lòng ai thiết tha mong đợi
Tiếng ca mơ màng
Theo cung đàn dạ cổ hoài lang
Từ là từ phủ tướng ơ
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin bạn
Năm ơ canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau ý a
Ôi tiếng ca chứa đựng nghĩa tình phương Nam
Ôi tiếng ca gói trọn tấm lòng thuỷ chung
Buổi ấy ra đi tưởng ngàn năm lẻ đôi én nhạn
Hôm nay quay về xin cùng nhau nối câu sum vầy
Lòng đây thiết tha mong đợi
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Hoài lang tiếng ca đang gọi
Ta quay về Bạc Liêu mến yêu

NEW