Lời Bài Hát TRÊN TÌNH BẠN DƯỚI TÌNH YÊU

Lời Bài Hát TRÊN TÌNH BẠN DƯỚI TÌNH YÊU
Ta biết nhau từ lâu rồi
Ta hiểu từng thói quen của nhau
Tuy không phải người yêu với nhau
Ta vẫn hơn là bạn
Ta biết nhau luôn nghĩ gì
Không cần phải nói ra làm chi
Câu chuyện này cứ như vậy đi
Phân tích thêm làm gì
Mình bên nhau giống như người yêu
Nhìn nhau giống như người yêu
Dù không phải là tình yêu
Nhưng chắc chắn không phải tình bạn
Dù có lẽ sẽ không dài lâu
Nhưng ta sẽ thật đậm sâu
Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu
Đôi ta ở trên tình bạn
Ở dưới tình yêu
Tuyệt vời biết bao nhiêu
Khi có người nuông chiều
Đôi ta ở trên tình bạn
Ở dưới tình yêu
Tuyệt vời biết bao nhiêu
Khi có người thấu hiểu
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều
Không biết mai sau thế nào
Câu chuyện này diễn ra làm sao
Nhưng mà một khi đã đâm lao
Ta cứ theo lao nào
Không thiết tha về sau này (sau này, sau này)
Khi cuộc đời bước sang một trang
Nếu một ngày chúng ta dở dang
Ta cũng không cần rõ ràng (đúng rồi)
Mình bên nhau giống như người yêu
Nhìn nhau giống như người yêu
Dù không phải là tình yêu
Nhưng chắc chắn không phải tình bạn
Dù có lẽ sẽ không dài lâu
Nhưng ta sẽ thật đậm sâu
Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu
Đôi ta ở trên tình bạn
Ở dưới tình yêu
Tuyệt vời biết bao nhiêu
Khi có người nuông chiều
Đôi ta ở trên tình bạn
Ở dưới tình yêu
Tuyệt vời biết bao nhiêu
Khi có người thấu hiểu
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều (ok, ok)
Có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong hai chúng ta
Gặp một ai rồi yêu thiết tha, vậy là đôi ta cách xa
Nhưng sẽ không bao giờ ta quên đi khoảnh khắc có nhau
Và ta thầm cảm ơn vì ta từng có trong đời nhau
Đôi ta ở trên tình bạn
Ở dưới tình yêu
Thật vui biết bao nhiêu
Khi có người nuông chiều
Đôi ta ở trên tình bạn
Ở dưới tình yêu
Thật vui biết bao nhiêu
Khi có người thấu hiểu
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)
Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *