Ngày thơ bé có cánh đồng trưa nắng bên bờ sông
Thời tôi chưa biết vâng lời chỉ biết chơi và cười
Lời mẹ nói không nghe cho rằng luôn khắt khe
Mẹ nói con trai đừng khóc nhè
Ngu ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca
Ấy thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà
Bạn bè cố bao che câu nào cũng dễ nghe
Nó nói hay hơn lời của Mẹ
Uhm
Tôi ôm đàn và hát
Đi xa cùng bè bạn
Ước mơ con là vòng quanh thế gian
Tôi vô tình là thế
Hay quên gọi về mẹ
Ước mơ của mẹ là thấy con về
Tôi ôm đàn và hát
Đi xa cùng bè bạn
Ước mơ con là vòng quanh thế gian
Tôi vô tình là thế
Hay quên gọi về mẹ
Ước mơ của mẹ là thấy con về
Rồi tôi xơ xác đi nhiều khi mới quen người yêu
Thời tôi mới biết đi làm em cứ hay càm ràm
Người yêu nói tôi nghe tuy lời hơi khó nghe
Em nói hay hơn lời của mẹ
Thấm thoát lại thấy tôi chẳng thiếu điều chi
Lắm lúc lại thấy tôi chẳng có gì
Phải chăng lớn khôn hơn hay càng ngu ngốc hơn
Tôi muốn nghe thêm lời của mẹ
Uhm
Tôi ôm đàn và hát
Đi xa cùng bè bạn
Ước mơ con là vòng quanh thế gian
Tôi vô tình là thế
Hay quên gọi về mẹ
Ước mơ của mẹ là thấy con về
Tôi ôm đàn và hát
Đi xa cùng bè bạn
Ước mơ con là vòng quanh thế gian
Tôi vô tình là thế
Hay quên gọi về mẹ
Ước mơ của mẹ là thấy con về
Uhm
Giờ tôi nhớ những cánh đồng trưa nắng bên bờ sông
Giờ tôi mới biết vâng lời thương lắm khi mẹ cười
Giờ tôi muốn lắng nghe cho dù lời khắt khe
Không biết bao lâu còn có mẹ
Ngày thơ bé ngu ngơ ai chẳng hay khóc nhè
Nay lớn cớ sao lại khóc nhè

NEW