Lời bài hát Gửi Về Quan Họ – Ngọc Khánh

Lời bài hát Gửi Về Quan Họ – Ngọc Khánh

Lời bài hát Gửi Về Quan Họ – Ngọc Khánh

Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên
Anh chưa đến dòng sông Cầu ngàn đời vui sóng nước lơ thơ
Anh cũng chẳng biết đến bao giờ
Ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ.
Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò
Mà sao người quan họ cứ giấu nụ cười thầm
Trong vành nón ba tầm và trong tà áo tứ thân đi hội mùa Xuân.
Anh đang ở xa lắm lạ kì thay nghe em hát dân ca
Anh thấy yêu câu quan họ bao la.
Có niềm tin mang tình em vô bến vô bờ
Lời thuỷ chung em nhắn từng giờ
Cùng anh câu hò hẹn hội Lim quê mình.
Anh đang ở nơi ấy mặc dù xa vẫn nhớ quê nhà
Anh lắng nghe câu quan họ quê ta
Ấy là khi những mùa Xuân đang hé môi cười
Là bài ca em nhắn tới người cùng em câu hò hẹn
Mặc dù vẫn xa anh luôn nhớ
Mùa Đông mang bao hơi ấm là câu quan họ quê em

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *