Design Blog

Yêu là đau, thương là đau sao Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về Tình là có không khi nào Tay cầm tay, thương là thương sao Chờ mong ngày mai ai biết ra sao Người có đi xa tận phương trời

Bốn Chữ Lắm

TRÚC NHÂN x TRƯƠNG THẢO NHI

Bản Gốc

Design Blog

Lời bài hát Bốn Chữ Lắm – TRÚC NHÂN x TRƯƠNG THẢO NHI