Lời bài hát Ân Điển Lạ Lùng – Amazing Grace

Ân Điển Lạ Lùng

Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng
Đời tôi vốn tràn những lệ đắng
Tôi đã hư mất bao ngày
Lầm than trong nơi tội đầy
Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao, u sầu
Buồn lo đã làm vắng niềm tin
Nhưng Chúa đã cứu tôi về
Nghỉ yên trong tay nhiệm màu
Thật ơn Chúa rộng lớn, vô biên.

Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng
Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống
Ơn Chúa đưa dắt tôi vào
Tình thương mênh mông tuyệt vời
Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.

Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về Trời
Làm sao nói được hết niềm vui
Khi đứng bên các thánh đồ
Ngợi ca tôn vinh danh Ngài
Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

NEW