Lời bài hát 9 NĂM THỜI GIAN TRÔI QUA – HOÀNG HỒNG QUÂN – Nhạc Chế

Lời bài hát 9 NĂM THỜI GIAN TRÔI QUA – HOÀNG HỒNG QUÂN – Nhạc Chế

Lời bài hát 9 NĂM THỜI GIAN TRÔI QUA – HOÀNG HỒNG QUÂN – Nhạc Chế

Người bên ta
Luôn chia sẻ bao buồn vui
Lúc cơ hàn chẳng gét ganh cười chê
Ta ghi trong tim
Rồi 1 mai ta thành công
Người bạn hiền thuở xưa ta hãy khắc ghi
Thế mới biết
Lúc ta khó khăn
Trăm bạn bè rồi có đâu 1 ai
Lẽ sống phân minh
Người phụ ta xem người dưng
Cuộc đời này mấy ai là người tốt đây
— Lúc trắng tay
Trăm kẻ bạn xưa có thấy đâu
Sao lúc xưa
cuộc chơi đến bên mình
Nay lướt qua
ngoảnh bước làm ngơ như chẳng quen
hãy vững tin
đạo lý công bằng
hãy để thời gian kia giải đáp
ai giàu sang hơn ai
dù hôm nay tôi có thấp kém
chớ xem thường bạn nhé
9 năm thời gian trôi qua
Tôi ngày đêm luôn nỗ lực
Để cho những kẻ nhìn đời khinh chê
Phải sẽ hối tiếc
Sống dối trá sẽ gặp điều không may
Người lầm than nhưng biết phấn đấu
Sống đúng tình đúng nghĩa
Xe sang nhà cao làm chi
Khi nội tâm như rắn độc
Mong bạn sống sao
đúng lẽ ở đời
LỜI 2
Người bên ta
Luôn chia sẻ bao buồn vui
Lúc cơ hàn chẳng gét ganh cười chê
Ta ghi trong tim
Rồi 1 mai ta thành công
Người bạn hiền thuở xưa ta hãy khắc ghi
Lúc trắng tay
Trăm kẻ bạn xưa có thấy đâu
Sao lúc xưa
cuộc chơi đến bên mình
Nay lướt qua
ngoảnh bước làm ngơ như chẳng quen
hãy vững tin
đạo lý công bằng
hãy để thời gian kia giải đáp
ai giàu sang hơn ai
dù hôm nay tôi có thấp kém
chớ xem thường bạn nhé
9 năm thời gian trôi qua
Tôi ngày đêm luôn nỗ lực
Để cho những kẻ nhìn đời khinh chê
Phải sẽ hối tiếc
Sống dối trá sẽ gặp điều không may
Người lầm than nhưng biết phấn đấu
Sống đúng tình đúng nghĩa
Xe sang nhà cao làm chi
Khi nội tâm như rắn độc
Mong bạn sống sao
đúng lẽ ở đời
 hãy để thời gian kia giải đáp
ai giàu sang hơn ai
dù hôm nay tôi có thấp kém
chớ xem thường bạn nhé
9 năm thời gian trôi qua
Tôi ngày đêm luôn nỗ lực
Để cho những kẻ nhìn đời khinh chê
Phải sẽ hối tiếc
Sống dối trá sẽ gặp điều không may
Người lầm than nhưng biết phấn đấu
Sống đúng tình đúng nghĩa
Xe sang nhà cao làm chi
Khi nội tâm như rắn độc
Mong bạn sống sao
đúng lẽ ở đời
 MONG BẠN SỐNG SAO . ĐÚNG LẼ .. Ở ĐỜI

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *