Lời bài hát 4 đồng 5 | 四块五 – Lão Phàn Cách Vách

Lời bài hát 4 đồng 5 | 四块五 – Lão Phàn Cách Vách

Lời bài hát 4 đồng 5 | 四块五 – Lão Phàn Cách Vách

天黑了 你很憂愁
Tiān hēile nǐ hěn yōuchóu
你說世界上 找不到四塊五的妞
Nǐ shuō shìjiè shàng zhǎo bù dào sì kuài wǔ de niū

行走在凌晨兩點的馬路上
Xíngzǒu zài língchén liǎng diǎn de mǎlù shàng
你疲倦地拿著半盒黃鶴樓
Nǐ píjuàn de názhe bàn hé huáng hè lóu

你說可憐世間萬物 沒有四塊五的妞
Nǐ shuō kělián shìjiān wànwù méiyǒu sì kuài wǔ de niū
怎樣了 你兜儿裡只剩五塊出頭
Zěnyàngle nǐ dōu er lǐ zhǐ shèng wǔ kuài chūtóu

人生路長 你說你想去看沒有邊際的海洋
Rénshēng lù zhǎng nǐ shuō nǐ xiǎng qù kàn méiyǒu biānjì dì hǎiyáng
那裡可能會有三塊五的海景房
Nàlǐ kěnéng huì yǒusān kuài wǔ dì hǎijǐng fáng

怎樣了 你是否閒事悠悠
Zěnyàngle nǐ shìfǒu xiánshì yōuyōu
你說花完所有的錢就剩下一塊六
Nǐ shuō huā wán suǒyǒu de qián jiù shèng xià yīkuài liù

就剩下一塊六 又到了難倒英雄漢的時候
Jiù shèng xià yīkuài liù yòu dàole nán dǎo yīngxióng hàn de shíhòu
傍晚的時候 她的臉龐定格在你心頭
Bàngwǎn de shíhòu tā de liǎnpáng dìnggé zài nǐ xīntóu

人海茫茫 她可能是你四塊五的妞
Rén hǎi mángmáng tā kěnéng shì nǐ sì kuài wǔ de niū
幻想著總有一天會出頭
Huànxiǎngzhe zǒng yǒu yītiān huì chūtóu

終有人願意做你四塊五的妞
Zhōng yǒurén yuànyì zuò nǐ sì kuài wǔ de niū
流浪吧 在風雨交加的時候
Liúlàng ba zài fēngyǔ jiāojiā de shíhòu

人海茫茫 她可能是你四塊五的妞
Rén hǎi mángmáng tā kěnéng shì nǐ sì kuài wǔ de niū
幻想著總有一天會出頭
Huànxiǎngzhe zǒng yǒu yītiān huì chūtóu

終有人願意做你四塊五的妞
Zhōng yǒurén yuànyì zuò nǐ sì kuài wǔ de niū
流浪吧 在風雨交加的時候
Liúlàng ba zài fēngyǔ jiāojiā de shíhòu
流浪吧 在風雨交加的時候
Liúlàng ba zài fēngyǔ jiāojiā de shíhòu

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *