LOẠN THẾ THÀNH MÔNG CỔ – Phim Lẻ Mới Thuyết Minh

LOẠN THẾ THÀNH MÔNG CỔ – Phim Lẻ Mới Thuyết Minh

[THUYẾT MINH] LOẠN THẾ THÀNH MÔNG CỔ
Thời kì Đông Hán của Trung Quốc, Bắc Hung Nô khống chế các nước Tây Vực, không ngừng quấy nhiễu xâm phạm biên trại phía Bắc của Hà Tây, Vĩnh Bình năm 16 tức năm thứ 74 Công nguyên, Phụng xa đô úy Đậu Cố, sau khi đại phá quân Hung Nô ở Thiên Sơn thì được phong Hô Diên Vương, phụng chỉ phái Quách Tuân và Tư Mã Ban Siêu xuất sứ Tây vực, liên hợp các nước ở Tây vực mở lại đường kinh thương, chặt đứt cánh tay đắc lực của Bắc Hung Nô.

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *