CHẠY VỀ NƠI PHÍA ANH – Khắc Việt | Dunghoangpham Cover

CHẠY VỀ NƠI PHÍA ANH – Khắc Việt | Dunghoangpham Cover

CHẠY VỀ NƠI PHÍA ANH – Khắc Việt | Dunghoangpham Cover

Lời Bài Hát:
anh hay lẽ loi
anh sợ nỗi buồn
em sẽ ở đây làm anh yêu đời
anh không tin vào em
điều này thật điên dại
sẽ có em ở đây làm anh nghĩ lại
điều anh đang sợ
chạy về nơi phía em
cánh tay này dài rộng lắm
chạy về nơi phía em
trái tin này cũng ấm lắm
chạy đi đâu nữa anh
chỉ có bên em là nơi an toàn nhất rồi
đừng đi đâu chạy về nơi phía em

anh hay lẽ loi
anh sợ nỗi buồn
em sẽ ở đây làm anh yêu đời
anh không tin vào em
điều này thật điên dại
sẽ có em ở đây làm anh nghĩ lại
điều anh đang sợ
chạy về nơi phía em
cánh tay này dài rộng lắm
chạy về nơi phía em
trái tim này cũng ấm lắm
chạy đi đâu nữa anh
chỉ có bên em là nơi an toàn nhất rồi
đừng đi đâu chạy về nơi phía em

chạy về nơi phía em
cánh tay này dài rộng lắm
chạy về nơi phía em
trái tim này cũng ấm lắm
chay đi đâu nữa anh
chỉ có bên em là nơi an toàn nhất rồi
đừng đi đâu chạy về nơi phía em

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *