0 Lyrics Kpop

0 Lyrics Kpop

0 Lyrics Kpop

All Rights Administered by BIGHIT MUSIC
• Artist: TXT (투모로우바이투게더) feat. Seori
• Song ♫: 0X1=LOVESONG (I Know I Love You)
• Album: THE CHAOS CHAPTER : FREEZE
• Released: 21.05.31

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *