Mankato, MN Hệ thống Y tế Phòng khám Mayo 1025 Marsh St. Phòng họp bệnh viện 0310 Sử dụng lối vào Khoa Cấp cứu: xem bản đồ 21/09/2021 Thứ Ba, 6-8 giờ chiều Chi phí— Miễn phí

Lớp học này, được tổ chức vào các ngày thứ Ba, dành cho các bà mẹ khi thai được 24–32 tuần và người hỗ trợ của họ. Các chủ đề bao gồm nhiều thông tin khác nhau về quá trình mang thai, quá trình chuyển dạ và sinh nở, các biện pháp thoải mái, những ngày chuyển từ giai đoạn mang thai sang thời kỳ hậu sản, chăm sóc trẻ sơ sinh và những điều chỉnh khi làm cha mẹ mới. Đăng ký là bắt buộc và sĩ số lớp học có giới hạn.

Đối với những người không thể đến lớp sinh con, chúng tôi cung cấp eClass Hiểu biết về sinh. Tìm hiểu thêm về lớp học này và đăng ký tại đây (cuộn xuống cuối trang).

 

Lớp học này dành cho các bệnh nhân OB-GYN hiện tại của Hệ thống Y tế Mayo Clinic. Tốt nhất là bạn nên tham gia một lớp học từ địa điểm mà bạn dự định sinh để bạn sẽ được chuẩn bị với các quy trình của trung tâm sinh tại địa phương. Nếu bạn không phải là bệnh nhân OB của Hệ thống Y tế Mayo Clinic, hãy xem các dịch vụ của lớp học tiền sản của Mayo Clinic.

Hủy lớp học

Nếu một lớp học bị hủy, Hệ thống Y tế Phòng khám Mayo sẽ cố gắng liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc email. Mayo Clinic Health System có quyền hủy bỏ bất kỳ lớp học nào không đáp ứng yêu cầu về kích thước tối thiểu. Nếu các trường học địa phương bị hủy bỏ, thì các chương trình giáo dục trước khi sinh cũng vậy. Các lớp học thay thế sẽ được cung cấp bất cứ khi nào có thể. Gọi 507-594-4607 để biết thông tin về việc hủy hoặc hoãn.

Bạn biết không?
Xanh SM đang tuyển tài xế đấy!

Apply ngay nào >>>