Lời bài hát Yến Vô Hiết – Tương Tuyết Nhi – [Vietsub + Pinyin]

Lời bài hát Yến Vô Hiết – Tương Tuyết Nhi – [Vietsub + Pinyin]

Lời bài hát Yến Vô Hiết – Tương Tuyết Nhi – [Vietsub + Pinyin]

只叹她回眸秋水被隐去
zhǐ tàn tā huímóu qiūshuǐ bèi yǐn qù
chử than tha huấy mấu triêu suẩy pây ỉn truy
Chỉ than thở, nàng quay đầu hai hàng lệ đã thấm khô

只忆她点破去日苦多
zhǐ yì tā diǎnpò qù rì kǔ duō
chử i tha tẻn p’ua truy rư khủ tua
Chỉ nhớ nàng đã từng đi qua những ngày khổ đau

借三两苦酒方知离不可
jiè sān liǎng kǔ jiǔ fāng zhī lí bùkě
chia xan lẻng khủ chiểu phang chư lí pu khửa
Mượn đôi ba ly rượu đắng mới biết chia ly là không thể

只叹她将思念摇落
zhǐ tàn tā jiāng sīniàn yáo luò
chử than tha cheng xư nen dáo lua
Chỉ than thở, nàng đã đem nhớ nhung chôn vùi rồi

心多憔悴爱付与东流的水
xīn duō qiáocuì ài fùyǔ dōngliú de shuǐ
xin tua tréo truây ai phu ủy tung liếu tơ suẩy
Tâm nay đã mệt, tình ái đều thả trôi cùng sông xanh về hướng sông

舍命奉陪抵不过天公不作美
shěmìng fèngpéi dǐ bùguò tiāngōng bù zuòměi
sửa ming phâng p’ấy tỉ pu cua then cung pu chua mẩy
Xả thân đi cùng chàng thế nhưng không thể nghịch thiên ý

往事回味不过是弹指一挥
wángshì huíwèi bùguò shì tánzhǐ yī huī
oảng sư huấy uây pu cua sư thán chử i huây
Hiểu ra chuyện xưa chẳng qua như một cái chớp mắt

日复日望穿秋水恕我愚昧
rì fù rì wàngchuānqiūshuǐ shù wǒ yúmèi
rư phu rư oang troan triêu suẩy su ủa úy mây
Ngày qua ngày mỏi mắt chờ trông chỉ trách ta ngu muội

你爱着谁心徒留几道伤
nǐ ài zhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng
nỉ ai chưa suấy xin thú liếu chỉ tao sang
Chàng yêu ai mà tâm để lại vài vết thương chẳng thể lành

我锁着眉最是相思断人肠
wǒ suǒ zhe méi zuì shì xiāngsī duàn rén cháng
ủa xủa chưa mấy chuây sư xeng xư toan rấn tráng
Ta khẽ chau mày, nhớ chàng đến đau cả tim gan

劳燕分飞寂寥的夜里泪两行
láoyànfēnfēi jìliáo de yè·li lèi liǎng xíng
láo den phân phây chi léo tơ dê lỉ lây lẻng xính
Mỗi người một ngả, đêm dài tịch mịch chỉ có hai hàng lệ

烛短遗憾长故人自难忘
zhú duǎn yíhàn cháng gùrén zì nán wàng
chú toản í han tráng cu rấn chư nán oang
Nến đã tàn nhưng tiếc nuối vẫn chưa vơi, cố nhân vốn dĩ đã khó quên

你爱着谁心徒留几道伤
nǐ ài zhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng
nỉ ai chưa suấy xin thú liếu chỉ tao sang
Chàng yêu ai mà tâm để lại vài vết thương chẳng thể lành

爱多可悲恨彼此天涯各一方
ài duō kěbēi hèn bǐcǐ tiānyá gè yī fāng
ai tua khửa pây hân pỉ trử then dá cưa i phang
Tình nồng sầu bi, chỉ hận đôi ta ccahs xa phương trời

冷月空对满腹愁无处话凄凉
lěng yuè kōng duì mǎn fù chóu wú chǔ huà qīliáng
lẩng duê khung tuây mản phu trấu ú trủ hoa tri léng
Ngắm nhìn trăng lạnh, lòng đầy đau thương mà sao có thể nói hết bao thê lương

我爱不悔可孤影难成双
wǒ ài bù huǐ kě gū yǐng nán chéngshuāng
ủa ai pu huẩy khửa cu ỉnh nán trấng soang
Ta yêu chẳng hối hận, chỉ tiếc lẻ bóng khó thành đôi

心多憔悴爱付与东流的水
xīn duō qiáocuì ài fùyǔ dōngliú de shuǐ
xin tua tréo truây ai phu ủy tung liếu tơ suẩy
Lòng nay đã mệt, tình ái đều thả trôi cùng sông xanh về hướng đông

舍命奉陪抵不过天公不作美
shěmìng fèngpéi dǐ bùguò tiāngōng bù zuòměi
sửa ming phâng p’ấy tỉ pu cua then cung pu chua mẩy
Xả thân đi cùng chàng thế nhưng không thể nghịch thiên ý

往事回味不过是弹指一挥
wángshì huíwèi bùguò shì tánzhǐ yī huī
oảng sư huấy uây pu cua sư thán chử i huây
Hiểu ra chuyện xưa chẳng qua như một cái chớp mắt

日复日望穿秋水恕我愚昧
rì fù rì wàngchuānqiūshuǐ shù wǒ yúmèi
rư phu rư oang troan triêu suẩy su ủa úy mây
Ngày qua ngày mỏi mắt chờ trông chỉ trách ta ngu muội

你爱着谁心徒留几道伤
nǐ ài zhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng
nỉ ai chưa suấy xin thú liếu chỉ tao sang
Chàng yêu ai mà tâm để lại vài vết thương chẳng thể lành

我锁着眉最是相思断人肠
wǒ suǒ zhe méi zuì shì xiāngsī duàn rén cháng
ủa xủa chưa mấy chuây sư xeng xư toan rấn tráng
Ta khẽ chau mày, nhớ chàng đến đau cả tim gan

劳燕分飞寂寥的夜里泪两行
láoyànfēnfēi jìliáo de yè·li lèi liǎng xíng
láo den phân phây chi léo tơ dê lỉ lây lẻng xính
Mỗi người một ngả, đêm dài tịch mịch chỉ có hai hàng lệ

烛短遗憾长故人自难忘
zhú duǎn yíhàn cháng gùrén zì nán wàng
chú toản í han tráng cu rấn chư nán oang
Nến đã tàn nhưng tiếc nuối vẫn chưa vơi, cố nhân vốn dĩ đã khó quên

你爱着谁心徒留几道伤
nǐ ài zhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng
nỉ ai chưa suấy xin thú liếu chỉ tao sang
Chàng yêu ai mà tâm để lại vài vết thương chẳng thể lành

爱多可悲恨彼此天涯各一方
ài duō kěbēi hèn bǐcǐ tiānyá gè yī fāng
ai tua khửa pây hân pỉ trử then dá cưa i phang
Tình nồng sầu bi, chỉ hận đôi ta ccahs xa phương trời

冷月空对满腹愁无处话凄凉
lěng yuè kōng duì mǎn fù chóu wú chǔ huà qīliáng
lẩng duê khung tuây mản phu trấu ú trủ hoa tri léng
Ngắm nhìn trăng lạnh, lòng đầy đau thương mà sao có thể nói hết bao thê lương

我爱不悔可孤影难成双
wǒ ài bù huǐ kě gū yǐng nán chéngshuāng
ủa ai pu huẩy khửa cu ỉnh nán trấng soang
Ta yêu chẳng hối hận, chỉ tiếc lẻ bóng khó thành đôi

你爱着谁心徒留几道伤
nǐ ài zhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng
nỉ ai chưa suấy xin thú liếu chỉ tao sang
Chàng yêu ai mà tâm để lại vài vết thương chẳng thể lành

我锁着眉最是相思断人肠
wǒ suǒ zhe méi zuì shì xiāngsī duàn rén cháng
ủa xủa chưa mấy chuây sư xeng xư toan rấn tráng
Ta khẽ chau mày, nhớ chàng đến đau cả tim gan

劳燕分飞寂寥的夜里泪两行
láoyànfēnfēi jìliáo de yè·li lèi liǎng xíng
láo den phân phây chi léo tơ dê lỉ lây lẻng xính
Mỗi người một ngả, đêm dài tịch mịch chỉ có hai hàng lệ

烛短遗憾长故人自难忘
zhú duǎn yíhàn cháng gùrén zì nán wàng
chú toản í han tráng cu rấn chư nán oang
Nến đã tàn nhưng tiếc nuối vẫn chưa vơi, cố nhân vốn dĩ đã khó quên

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *