Lời Bài Hát Whisk It Up – Yung Gravy & Dillon Francis

Lời Bài Hát Whisk It Up – Yung Gravy & Dillon Francis

Lời Bài Hát Whisk It Up – Yung Gravy & Dillon Francis

Whisk it up
Count my biscuits up
Brrt
Cake, uh
Whisk it up
Count my biscuits up
She got cake
Can’t get enough
She drop it down
So I pick it up, yeah
Rachel Ray my wrist
Bitch, I whisk it up, uh
I spin my wrist like Lazy Susan, it’s a lazy river
Wrist cold, Minnesota, make your lady shiver
I break the rules every day, I’m having cake for dinner
I’m the cake man, Gravy coming to deliver
C-A-K-E
She got cake, she got ass, she got cheeks
G-R-A-V-Y, I can’t I get these hoes off my meat? (Whoa)
Whisk it up
Count my biscuits up
She got cake
Can’t get enough
She drop it down
So I pick it up, yeah
Rachel Ray my wrist
Bitch, I whisk it up, uh
Whisk it up
Count my biscuits up
She got cake, cake
Can’t get enough
She drop it down
So I pick it up, yeah (yeah, yeah)
Rachel Ray my wrist
Bitch, I whisk it up, uh
I’m a hoe, he’s a hoe, she’s a hoe, we some hoes
Would you like to be a hoe too? (Yeah, yeah)
I’m a hoe, she’s a hoe, he’s a hoe, we some hoes
Would you like to be a hoe too?
You see Medusa watching (watching)
Gianni Versace
I’m like cop it, eatin’ Barbie
Sorry drip on teriyaki, la-la-la
Haters always copy (copy)
Girlies say I’m cocky
I stay bossin’ like a calamari
I can keep on mackin’, keep on mackie
Whisk it up
Count my biscuits up
She got cake (she got cake)
Can’t get enough (can’t get enough)
She drop it down
So I pick it up, yeah (so I pick it up)
Rachel Ray my wrist
Bitch, I whisk it up, uh (I whisk it up)
Whisk it up (whisk it up)
Count my biscuits up (count it, count it)
She got cake (she got cake)
Can’t get enough (can’t get enough)
She drop it down (drop it)
So I pick it up, yeah
Rachel Ray my wrist
Bitch, I whisk it up, uh

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *