Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình
Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây
Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy
Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót vay
Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này
Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say
Tơ nắng đơm bông trên má em hồng
Đẹp tựa như lá me rơi, khung trời xanh ước mơ
Ta xa nhau lúc hè về vương xác phượng buồn
Nẻo đường thành đô khói ngập trời
Vùng luyến thương ơi, mùa thu dâng cao
Biết rằng người yêu đang mong, xin hiểu giùm
Lửa còn đốt cháy quê hương
Giờ đã xa nhau, những kỷ niệm xin vẫy chào
Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì?
Tình mình như lá me rơi trên dòng xuôi biển khơi
Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình
Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây
Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy
Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót vay
Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này
Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say
Tơ nắng đơm bông trên má em hồng
Đẹp tựa như lá me rơi, khung trời xanh ước mơ
Ta xa nhau lúc hè về vương xác phượng buồn
Nẻo đường thành đô khói ngập trời
Vùng luyến thương ơi, mùa thu dâng cao
Biết rằng người yêu đang mong, xin hiểu giùm
Lửa còn đốt cháy quê hương
Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào
Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì?
Tình mình như lá me rơi trên dòng xuôi biển khơi
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì?
Tình mình như lá me rơi trên dòng xuôi biển khơi
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì?
Tình mình như lá me rơi trên dòng xuôi biển khơi

NEW