Lời bài hát VỊ NGỌT ĐÔI MÔI – THANH THẢO & QUANG DŨNG

Trong tình yêu, làm sao biết ai luôn chân thành
Trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối
Xin hãy cứ yêu, đừng nên bối rối
Trái tim tự tìm ra lối
Bước qua gian dối người ơi
Anh nhìn em, cười tươi trong đáy mắt em diệu dàng
Em nhìn anh, một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng
Muốn nói thế nhưng, cần chi phải nói
Hãy nghe lòng ta khẽ khẽ
Hát câu yêu chỉ một người
Khi thời gian như đứng yên lại
Quá điên dại.
Ôi chiếc hôn nồng
Giữa hơi thở, đê mê ngây ngất
Đắm say vị ngọt đôi môi
Cho dù mai vật đổi sao dời
Trái tim này cũng chỉ một lời
Dù phải chịu trâm luân muôn nghìn kiếp
Vẫn yêu một mình anh thôi
Trong tình yêu, làm sao biết ai luôn chân thành
Trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối
Xin hãy cứ yêu, đừng nên bối rối
Trái tim tự tìm ra lối
Bước qua gian dối người ơi
Anh nhìn em, cười tươi trong đáy mắt em diệu dàng
Em nhìn anh, một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng
Muốn nói thế nhưng, cần chi phải nói
Hãy nghe lòng ta khẽ khẽ
Hát câu yêu chỉ một người
Khi thời gian như đứng yên lại
Quá điên dại
Ôi chiếc hôn nồng
Giữa hơi thở, đê mê ngây ngất
Đắm say vị ngọt đôi môi
Cho dù mai vật đổi sao dời
Trái tim này cũng chỉ một lời
Dù phải chịu trâm luân muôn nghìn kiếp
Vẫn yêu một mình anh thôi
Khi thời gian như đứng yên lại
Quá điên dại
Ôi chiếc hôn nồng
Giữa hơi thở, đê mê ngây ngất
Đắm say vị ngọt đôi môi
Cho dù mai vật đổi sao dời
Trái tim này cũng chỉ một lời
Dù phải chịu trâm luân muôn nghìn kiếp
Vẫn yêu một mình anh thôi
Cho dù mai vật đổi sao dời
Trái tim này cũng chỉ một lời
Dù phải chịu trâm luân muôn nghìn kiếp
Vẫn yêu một mình anh thôi
Vẫn yêu một mình em thôi

NEW