Lời Bài Hát VÌ HỌ YÊU CÙNG MÌNH

Lời Bài Hát VÌ HỌ YÊU CÙNG MÌNH
Từ ngày chia tay
Hôm nay của anh thế nào
Từ ngàu xa em
Câu chuyện người kia với anh ra sao
Có thương anh
Có yêu anh
Và hạnh phúc không anh
Mà sao mỗi khi gặp lại em thấy anh buồn
Cuộc đời đôi khi không như là em vẫn mong đợi
Có thể cho anh cuộc sống
Nhưng anh vẫn xa rời
Bỏ rơi em một người yêu anh
Để theo một người anh yêu
Cho dù em chôn giấu đến mấy
Cũng thấy đau
Mình đã cách xa
Vì người thứ ba
Yêu cùng với chúng ta
Làm trái tim mạnh mẽ của em yếu mềm
Người cũ và người mới
Khiến anh bao lần phải đắn đo nhiều
Nên em rời đi để anh dễ lựa chọn hơn
Một trong hai nếu đã sai
Thì chẳng ai
Tin vào hai chữ tương lai
Dù thứ tha tình yêu vẫn có nghi ngờ
Càng giữ trong tim càng đau
Tháng năm gần nhau vẫn u sầu
Hãy xem như ta chọn sai người khi thấy
Chưa thật sự yêu
Cuộc đời đôi khi không như là em vẫn mong đợi
Có thể trao anh cuộc sống
Nhưng anh vẫn xa rời
Bỏ rơi em một người yêu anh
Để theo một người anh yêu
Cho dù em chôn giấu đến mấy
Cũng thấy đau
Mình đã cách xa
Vì người thứ ba
Yêu cùng với chúng ta
Làm trái tim mạnh mẽ của em yếu mềm
Người cũ và người mới
Khiến anh bao lần phải đắn đo nhiều
Nên em rời đi để anh dễ lựa chọn hơn
Một trong hai nếu đã sai
Thì chẳng ai
Tin vào hai chữ tương lai
Dù thứ tha tình yêu vẫn có nghi ngờ
Càng giữ trong tim càng đau
Tháng năm gần nhau vẫn u sầu
Hãy xem như ta chọn sai người khi thấy
Chưa thật sự yêu
Mình đã cách xa
Vì người thứ ba
Yêu cùng với chúng ta
Làm trái tim mạnh mẽ của em yếu mềm
Người cũ và người mới khiến anh bao lần phait đắn đo nhiều
Nên em rời đi
Nên em rời đi để anh dễ yêu thương hơn
Một trong hai nếu đã sai thì chẳng ai tin vào hai chữ tương lai
Dù thứ tha tìn yêu vẫn có nghi ngờ
Càng giữ trong tim càng đau
Tháng năm gần nhau vẫn u sầu
Hãy xem như tao chọn sai người khi thấy
Chưa thật sự yêu

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn biết không?
Xanh SM đang tuyển tài xế đấy!

Apply ngay nào >>>