Lời bài hát Về Với Xứ Thanh – Ngọc Ký ft Ngọc Liên

Về đi anh đưa ta về xứ Thanh
lung linh trong màu nắng.
Về đi anh Thanh Hóa anh hùng
dô ta, dô ta qua bao đời trận mạc
Ngả nghiêng bóng kinh thành
đất nhân kiệt địa linh
Về đi anh thì ta mới thấu
tình người xứ… Thanh
Về Thanh Hóa… rau má quê
ta ấm tình người lam lũ
Bao đời trận mạc vẫn son sắc thủy chung
Một miền nắng cát khô mưa dầm bão vùi
Có vượt biển sóng trào
mới hiểu người quê tôi
Về Thanh Hóa.. lòng ta mới thấu
vì sao lại hát dô huầy
Vì sao sóng cuộn đò đầy vẫn qua
Bao bậc đế vương xưa
bao kinh thành phủ bụi
Bao chiến công oai hùng
một thời liệt oanh
Như hạt sương long lanh
dâng cho đời mai sớm
Ôi Thanh Hóa quê ta
vạn thuở.. vẫn anh hùng
Về Thanh Hóa.. ta dắt nhau
đi dưới hàng dừa xanh mát
Thăm thành nhà Hồ nắng mưa vẫn còn in
Triệu Trinh nữ năm xưa
cưỡi voi đánh giặc
Đất hội quân năm nào
Lê Lợi còn in sâu
Về Thanh Hóa lòng ta khao khát
ngàn năm vẫn hát dô huầy
Mẹ Tơm vẫn nặng tình đầy thơ ai
Bên dòng Mã năm xưa
bao anh hùng một thuở
Ôi chiến công năm nào Hàm Rồng còn in
Như hạt sương long lanh
dâng cho đời mai sớm
Ôi Thanh Hóa quê ta…
vạn thuở vẫn anh hùng
Về đi anh đưa ta về xứ Thanh
lung linh trong màu nắng.
Về đi anh Thanh Hóa anh hùng
dô ta, dô ta qua bao đời trận mạc
Ngả nghiêng bóng kinh thành
đất nhân kiệt địa linh
Về đi anh thì ta mới thấu
tình người xứ… Thanh
Về Thanh Hóa… rau má quê
ta ấm tình người lam lũ
Bao đời trận mạc vẫn son sắc thủy chung
Một miền nắng cát khô mưa dầm bão vùi
Có vượt biển sóng trào
mới hiểu người quê tôi
Về Thanh Hóa.. lòng ta mới thấy
vì sao lại hát.. dô huầy
Vì sao sóng cuộn đò đầy vẫn qua
Bao bậc đế vương xưa
bao kinh thành phủ bụi
Bao chiến công oai hùng
một thời liệt oanh
Như hạt sương long lanh
dâng cho đời mai sớm
ơi Thanh Hóa quê ta
vạn thuở vẫn anh hùng
ơi Thanh Hóa quê ta
yêu biết mấy…
một miền quê…

NEW