Hò ơ ngày nào bỏ bạn sáo bay
Chữ đời nghiệt ngã hò ờ
Chữ đời nghiệt ngã sáo nay quay về
Đường về miền Tây lẻ loi chiều nay
Kìa sáo bay năm nào
Giờ sao sáo quay trở về
Mười năm mình ên trắng đôi bàn tay
Tần tảo bên mẹ già
Nhìn em áo hoa theo chồng
Em đã về rồi sao
Hỡi con sáo non ngày xưa
Đường đời lắm gian truân
Nên em nhớ thương quê nghèo
Ngoài kia, còn nghe tiếng ai ru ầu ơ
Kìa sáo bay bỏ bạn
Giờ sao sáo quay trở về
Ngày nào em đi mưa bão nước dâng tơi bời
Đò ai cuốn trôi cho tiếng đàn tôi đứt tả tơi
Đường đời gian nan em khóc ướt lem chữ đời
Ngập ngừng lâng lâng tôi biết nên buồn hay vui
Ngày nào bỏ bạn sáo bay
Chữ đời nghiệt ngã sáo nay quay về
Ngoài kia còn nghe tiếng ai ru ầu ơi
Kìa sáo bay bỏ bạn
Giờ sao sáo quay trở về

NEW