Lời bài hát Ừ Thì – Mew Amazing

Chàng trai đuổi theo tình yêu dành cho cô gái
Nhưng chàng trai nào hay
Từ lâu cô đã âm thầm
Mến thương chàng trai nhà xa tận hai khu phố
Đang ngổn ngang tình yêu
Dành cho cô gái không yêu ngược lại…
Chàng trai vội đem lòng mình từ lâu chưa nói
Đem tình yêu vào thư
“Từ lâu anh đã yêu em”
Kí tên “tình yêu gửi trọn cho em ” như thế
Trên đầu thư còn ghi “ngày buồn tháng nhớ năm thương”
Cô ấy hồi hương tìm anh nói cho trọn lời:
“Em biết từ lâu lòng anh gió mưa tơi bời”
“Vậy thì sao lòng em dửng dưng lạnh lùng như thế?”
Cô nhìn anh rồi phân vân hmmmmm…
“Ừ thì anh rất tốt” nhưng than ôi “ừ thì em rất tiếc” đấy
Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đấy
“Ừ thì anh rất tốt” nhưng than ôi “ừ thì em rất tiếc” đấy
Chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà sao cứ thế
Chàng trai vội lau dòng lệ trên mi cô gái
“Em cần anh, làm ơn, Tình em trao rất thật thà”
“Tiếc thay tình anh thuộc về một cô gái khác
Đêm ngày mai bọn anh soạn đồ cuốn gói đi xa”.
Cô vỡ òa ra “Tình em đã trao anh mà”
“Anh biết từ lâu lòng em vẫn luôn thật thà”
“Vậy thì sao lòng anh dửng dưng lạnh lung như thế?”
Anh nhìn cô rồi phân vân hmmmmm
“Ừ thì em rất tốt” nhưng than ôi “ừ thì anh rất tiếc đấy”
Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đấy
“Ừ thì em rất tốt” nhưng than ôi “ừ thì anh rất tiếc đấy”
Chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà sao cứ thế
Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu
Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau…
Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu
Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau…
Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu
Yêu thương phai màu…
…là yêu thương phai màu.
Uh wo uh wo…
“Ừ thì anh rất tốt” (ừ thì em rất tiếc)
“Ừ thì em rất tốt” (ừ thì anh rất tiếc)
“Ừ thì anh rất tốt” nhưng than ôi “ừ thì em rất tiếc” …
Yêu thương chờ lâu
Yêu thương phai màu
Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau…

NEW