Lời Bài Hát Trái Tim Sỏi Đá

Lời Bài  Hát Trái Tim Sỏi Đá
Tôi mang trong tim một tình yêu đổ nát
Trái tim rụng rơi bao nhiêu giọt buồn chẳng vơi
Tôi mang trong tim một tình yêu vỡ tan
Trái tim chẳng lành còn đầy bao nhiêu vết thương
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá héo úa bao ngày qua
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xé nát tâm hồn ta
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao tình thơ
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao mộng mơ
Bao năm trôi qua đời lặng câm chiếc bóng
Trái tim tình yêu đã quên rồi mọi tuổi tên
Bao năm trôi qua ngủ vùi bao khát khao
Trái tim thuở nào còn thành khô luôn mãi sao
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá héo úa bao ngày qua
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xé nát tâm hồn ta
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao tình thơ
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao mộng mơ
Tôi mang trong tim một tình yêu đổ nát
Trái tim rụng rơi bao nhiêu giọt buồn chẳng vơi
Tôi mang trong tim một tình yêu vỡ tan
Trái tim chẳng lành còn đầy bao nhiêu vết thương
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá héo úa bao ngày qua
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xé nát tâm hồn ta
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao tình thơ
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao mộng mơ
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xé nát tâm hồn ta
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao ngày qua
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao tình thơ
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao mộng mơ
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xé nát tâm hồn ta
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao ngày qua
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao tình thơ
Trái tim sỏi đá trái tim sỏi đá xoá hết bao mộng mơ

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *