Chuyện tình mười mấy năm qua
Nay bỗng xót xa mỗi khi sầu dâng
Còn đâu ngày quen biết nhau
Đã yêu anh rồi yêu cả một đời
Khi anh đã phụ lòng em
Nỡ phụ lòng em đau thương anh để lại
Xót xa vô vàn chỉ là bội ước những lời hẹn thề
Mà lòng tái tê
Thôi nhé anh còn hận tình này
Bao nhiêu đắng cay hãy cố quên đi
Đem chôn vùi vào ngày thật buồn
Cho em cô đơn mãi mãi mà thôi
Thôi nhé anh người nào phụ tình
Lòng buồn một mình day dứt mãi không thôi
Khi phụ lòng thì ngờ tình người
Mang theo thương đau khi giã từ nhau
Chuyện mình tàn vơi năm qua
Mang thêm xót xa mỗi khi lệ rơi
Sầu dâng ngày tháng đớn đau
Trách ai phụ tình trách ai bạc tình
Cho anh vẫn phụ lòng em
Vẫn phụ lòng em cho em vạn sầu
Đắng cay tình đầu
Còn lại màu trắng xoá mờ cuộc tình
Đời còn dở dang
Chuyện tình mười mấy năm qua
Nay bỗng xót xa mỗi khi sầu dâng
Còn đâu ngày quen biết nhau
Đã yêu anh rồi yêu cả một đời
Khi anh đã phụ lòng em
Nỡ phụ lòng em đau thương anh để lại
Xót xa vô vàn chỉ là bội ước những lời hẹn thề
Mà lòng tái tê
Thôi nhé anh còn hận tình này
Bao nhiêu đắng cay hãy cố quên đi
Đem chôn vùi vào ngày thật buồn
Cho em cô đơn mãi mãi mà thôi
Thôi nhé anh người nào phụ tình
Lòng buồn một mình day dứt mãi không thôi
Khi phụ lòng thì ngờ tình người
Mang theo thương đau khi giã từ nhau
Chuyện mình tàn vơi năm qua
Mang thêm xót xa mỗi khi lệ rơi
Sầu dâng ngày tháng đớn đau
Trách ai phụ tình trách ai bạc tình
Cho anh vẫn phụ lòng em
Vẫn phụ lòng em cho em vạn sầu
Đắng cay tình đầu
Còn lại màu trắng xoá mờ cuộc tình
Đời còn dở dang

NEW