Lời bài hát Tìm Người Nhà – Ngọt

Đi
Không mang gì
Cứ thế đi
Không mang theo gì
Không mang tên
Không mang giấy tờ
Không ăn tiêu
Không mang ví tiền
Cứ đi
Không thưa câu nào
Cứ thế đi
Không buông câu chào
Không chia ly
Không nóng giận
Không yêu thương
Không hối hận
Chân trước chân sau
Cứ đi thôi mà
Tới khi một hôm ngoái lại
Thấy sao nhà xa
Chân trước chân sau
Bỏ quên tất cả
Để cho người ta thích thì
Cứ tha về… ta thích thì
Cứ tha về nhà
Cứ đi
Quên nhau rồi
Cứ thế đi
Quên bao nhiêu người
Quên anh em
Quên bố mẹ
Quên cô ta
Như quên lối về
Mình cứ thế đi
Quên mang thân hình
Cứ thế đi
Quên mang thân mình
Quên con tim
Mang theo thấy thừa
Quên đôi tai
Gọi không thấy thưa
Chân trước chân sau
Cứ đi thôi mà
Tới khi một hôm ngoái lại
Thấy sao nhà xa
Chân trước chân sau
Bỏ quên tất cả
Để cho người ta thích thì
Cứ tha về… ta thích thì
Cứ tha về nhà
Không mang tên, không ăn tiêu
Không chia ly, không thương yêu
Không giấy tờ, không ví tiền
Không u sầu, không u phiền
Quên anh em, quên ông cha
Quên cô ta, quên không qua
Không mang tim, không mang tai
Đang nơi đâu, đang nơi đâu
Đang nơi đâu, đang nơi đâu
Chân trước chân sau
Cứ đi thôi mà
Tới khi một hôm ngoái lại
Thấy sao nhà xa
Chân trước chân sau
Bỏ quên tất cả
Để cho người ta thích thì
Cứ tha về… ta thích thì
Cứ tha về nhà
Gói lại làm quà
Gói xong mở ra
Vứt đi thật xa
Để tha về nhà
Gói lại làm quà
Gói xong mở ra
Vứt đi thật xa
Để tha về nhà
Gói lại làm quà
Gói xong mở ra
Vứt đi thật xa
Để tha về

>>Các bạn muốn nghe bài hát bấm vào đây<<

NEW