Lời bài hát Tiếng Đàn Ta Lư – Lê Ngọc Thúy

Đi chiến trường
Gùi trên vai nặng trĩu
Đàn Ta-lư em cất tiếng ca vui cùng núi rừng
Mừng thắng trận quê em
Từ trên đỉnh núi cao chót vót
Thánh thót nhịp nhàng
Vang lời em ca theo nhịp bước quân đi
Trong tiếng đàn Ta-lư
Tính tính tính tính
Tính tính tính tính tính tang tang tình
Con chim srao xinh hót trên cành vui mừng công anh
Bộ đội giải phóng quân ơi
Anh thắng trận miền Tây Khe Sanh
Đồn Tà Cơn hôm nào bốc cháy
Đồi Đồng Chi xác Mĩ chất đầy
Tên lính thủy đánh bộ Mĩ kia
Nó bị bắt trên rừng
Bộ đội giải phóng ơi
Các anh đánh hay hung hú
Đàn em reo ca
Ơi đàn Ta-lư
Rừng núi quê ta
Tưng bừng reo ca
Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới
Rừng núi ta ơi hãy thức dậy vui cùng bản làng
Mừng thắng trận Gio An
Từ trên đỉnh núi cao chót vót
Thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca
Vọng về đất Gio An
Vang tiếng đàn Ta-lư
Tính tính tính tính
Tính tính tính tính tính tang tang tình
Ơi anh pháo binh
Pháo ta gầm đạn nở như hoa
Đồn quân giặc bốc cao cao
Có tiếng đàn Ta-lư em reo
Hòa cùng anh tiếng kèn chiến thắng
Từ Trị Thiên đốt lửa anh hùng
Nó bỏ xác trên rừng
Bộ đội giải phóng ơi
Các anh đánh hay hung hú
Đàn em reo ca
Ơi đàn Ta-lư
Rừng núi quên ta
Tưng bừng reo ca
Tính tính tính tính
Tính tính tính tính tính tang tang tình
Ơi anh pháo binh
Pháo ta gầm đạn nở như hoa
Đồn quân giặc bốc cao cao
Có tiếng đàn Ta-lư em reo
Hòa cũng anh tiếng kèn chiến thắng
Từ Trị thiên đốt lửa anh hùng
Nó bỏ xác trên rừng
Bộ đội giải phóng ơi
Các anh đánh hay hung hú

NEW