Anh đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em
Nhiều khi giận nhau, nước mắt em cứ rơi thật nhiều
Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này
Đừng rời xa anh, em nói đi, “Em rất yêu anh”
Nhưng nay cuộc sống, không như anh đã ước mong
Của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người
Một người yêu em, yêu em đắm say
Một người bên em, bên em mỗi khi
Mà giờ đây, nước mắt anh đã rơi rồi
Thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy
Người yêu em hỡi, anh lại nhớ em đang ở đâu
Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh nơi này?
Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng anh
Thật sự nhiều khi, muốn nhắn tin gửi cho em nhiều
Lại sợ người ấy, đang hạnh phúc vui bên một ai
Tình yêu đã chết, hai người dưng mai này chúng ta có duyên gặp lại
Thì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới yêu
Anh đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em
Nhiều khi giận nhau, nước mắt em cứ rơi thật nhiều
Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này
Đừng rời xa anh, em nói đi, “Em rất yêu anh”
Nhưng nay cuộc sống, không như anh đã ước mong
Của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người
Một người yêu em, yêu em đắm say
Một người bên em, bên em mỗi khi
Mà giờ đây, nước mắt anh đã rơi rồi
Thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy
Người yêu em hỡi, anh lại nhớ em đang ở đâu
Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh nơi này?
Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng anh
Thật sự nhiều khi, muốn nhắn tin gửi cho em nhiều
Lại sợ người ấy, đang hạnh phúc vui bên một ai
Tình yêu đã chết, hai người dưng mai này chúng ta có duyên gặp lại
Thì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới yêu
Thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy
Người yêu em hỡi, anh lại nhớ em đang ở đâu
Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh nơi này?
Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng anh
Thật sự nhiều khi, muốn nhắn tin gửi cho em nhiều
Lại sợ người ấy, đang hạnh phúc vui bên một ai
Tình yêu đã chết, hai người dưng mai này chúng ta có duyên gặp lại
Thì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới yêu

NEW