Lời bài hát Rằm tháng 7 – R.Tee

Đầu tháng 7 người ta gọi là Cold Hold
Qua 12 giờ baby don’t call phone
Bỏ ngoài tai là thấy đã nhọc nhằn
Ra đường đừng nên nép vào mấy gã cộc cằn
Bố anh dặn phải thắp nhang khi lên đây
Khói hương xong thì vàng mã cho thêm đủ
Người âm phủ ngày ngủ đêm bay rồi thì
Người cõi trần ngày say đêm ngủ
Con gà luộc trên mâm
Tay thì đếm vài cọc năm trăm
Đôi giày mới thì buộc lên chân
Chuẩn bị đợi mấy thằng nhóc cầm bọc sang thăm
Chơi bời thì nên thân
Em đừng cố lạc vào đồng gió chill
Sau nửa đêm mà còn chưa về là cô cho em thấy một chiều gió đông
Mẹ anh dặn là kiêng ý
Vì nó rất là thiêng ý
Nên yêu nhau cẩn thận
Vì là lận đận xé nát tình duyên ý
Mẹ anh dặn là kiêng ý
Vì nó rất là thiêng ý
Nên yêu nhau cẩn thận
Vì là lận đận xé nát tình duyên ý
Đây là rằm tháng 7
Anh không muốn bọn mình đi tối đâu
Đây là rằm tháng 7
Có việc thì mình đi với nhau
Đây là rằm tháng 7
Có việc thì mình đi với nhau
Chiều mình lại về sớm
Nếu thích nhà anh luôn có cửa phía sau
Mẹ anh dặn là kiêng
Vì nó rất là thiêng
Nên yêu nhau cẩn thận lận đận mất tình duyên
Không ra đường đêm, mặc áo trắng phau
Muốn uống về nhà, ra đường tháng sau
Bão ngoài khơi xa có thêm gió mạnh
Người làm việc lớn, có kiêng có lành
Ngoài kia rộng lớn, em nên khôn lường
Chỉ muốn hôn em, không muốn hôn đường
Con gà luộc trên mâm
Tay thì đếm vài cọc năm trăm
Đôi giày mới thì buộc lên chân
Chuẩn bị đợi mấy thằng nhóc cầm bọc sang thăm
Chơi bời thì nên thân
Em đừng cố lạc vào đồng gió chill
Sau nửa đêm mà còn chưa về là cô cho em thấy một chiều gió đông
Mẹ anh dặn là kiêng ý
Vì nó rất là thiêng ý
Nên yêu nhau cẩn thận
Vì là lận đận xé nát tình duyên ý
Mẹ anh dặn là kiêng ý
Vì nó rất là thiêng ý
Nên yêu nhau cẩn thận
Vì là lận đận xé nát tình duyên ý
Đây là rằm tháng 7
Có hẹn cứ việc đi với nhau
Đây là rằm tháng 7
Anh không muốn bọn mình đi tối đâu
Đây là rằm tháng 7
Có hẹn thì mình đi với nhau
Chiều mình lại về sớm
Nếu thích nhà anh luôn có cửa phía sau

NEW