Design Blog

Lời bài hát Ơn Cha – Dũng Sến

Lời bài hát
Cha ơi cha đã già rồi
Lòng con ghi khắc đời đời ơn cha
Trời xanh biển rộng bao la
Làm sao sánh được tình cha muôn ngàn
Nhìn lá vàng rơi. Lòng con nghẹn ngào
Thương cha cả đời .vất vả gian nan
Mình cha lo lắng cưu mang
Mẹ con mất sóm dở dang
Bao gian khổ cha vẫn không màng
Còn nhớ ngày xưa. mỗi khi chiều về
Cha con nô đùa cổng trước nhà sau
Hàng tre khóm trúc vườn rau
Sợ con vấp ngã con đau
Cha ân cần nói dặn từng câu
DK
Con mãi không quên. Những Lời ru. Của cha thay mẹ
Ôm con vào lòng.Trời đông buốt giá
Lúc ốm lúc đau. Một Mình cha.. nắng mưa dãi giầu.
Ôm con vào lòng
Mắt lệ đậm sâu
Chiều xuống dần trôi .mà nghe chạnh lòng
Lưng cha đã còng . Tóc đã bạc phai
Thầm than số kiếp óan ai
Trời gieo chi nổi đắng cay
Hay chỉ là phận số an bài

Bạn biết không?
Xanh SM đang tuyển tài xế đấy!

Apply ngay nào >>>