Lời bài hát Ơn Bác Nông Dân – V.A

Hạt lúa hạt lúa vàng có từ từ nơi đâu
Từ nơi đồng lúa, từ tay bác nông dân
Em bưng bát cơm đầy, thắm giọt mồ hôi rơi
Ơn bác nông dân ơn bác nông dân

NEW