Lời bài hát Ô Noel Lại Về

Ô noel lại về để nụ cười nở trên môi thật tươi
Không phân chia màu da
Giọng ca tiếng nói khắp trên hành tinh.
Hòa thanh ca xướng chúc câu an bình
Vì Giê-su đến cứu anh và tôi
Hòa thanh ca xướng chúc câu an bình
vi Giê-su đến cứu tôi với bạn.
Bóng tối đã lùi đi nhường lại ánh sáng cho vua Giê-su.
Khắp thế giới mừng vui
Ngài lau nước mắt những ai buồn đau.
Hòa thanh ca xướng chúc câu an bình
Vì Giê-su đến cứu anh và tôi
hòa thanh ca xướng chúc câu an bình
vì Giê-su đến cứu tôi với bạn.
Noel vui tươi, Noel vui tươi
Và một năm mới phước hạnh bình an
Noel vui tươi, Noel vui tươi
Và một năm mới phước hạnh bình an.

NEW